Praktyki zawodowe/staże w ZHW Gdańsk

 

Nabór na praktyki zawodowe lub staże w 2024 roku - został zakończony.

  

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia zgodnie z poniższymi zasadami.

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Zakład Higieny Weterynaryjnej  organizuje praktyki zawodowe i staże w ramach podpisanych umów/porozumień z uczelniami wyższymi.

Praktyki/staże w naszym Zakładzie, to niepowtarzalna okazja do współpracy ze specjalistami z dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz udzielą wsparcia w rozwijaniu praktycznych umiejętności.

Dzięki uczestnictwu w organizowanych przez nasz Zakład praktykach zawodowych lub stażach można sprawdzić swoje predyspozycje do pracy w laboratorium, poznać najnowocześniejsze technologie, metody i wyposażenie diagnostyczne oraz zwiększyć  swoje szanse na rynku pracy.

W trakcie praktyk/staży studenci będą mogli nabyć umiejętności poszukiwane przez pracodawców, takie jak: planowanie i organizacja pracy, komunikacja, współpraca i praca zespołowa, nastawienie na rozwój oraz umiejętności analityczne.

Oferta praktyk kierowana jest w szczególności do studentów kierunków o specjalności:

 • weterynaria,
 • zootechnika,
 • chemia,
 • biologia,
 • biotechnologia.

Cele, organizacja i realizacja praktyk zawodowych/stażu w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku.

Warunki odbywania praktyk zawodowych lub staży.

Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk powinni przesłać wypełniony „FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ/STAŻ” wraz z wymaganymi załącznikami na adres  praktyki@gdansk.wiw.gov.pl.

Po uzyskaniu zgody i ustaleniu terminu odbycia praktyki lub stażu student powinien dostarczyć do ZHW Gdańsk przy ul. Kaprów 10, następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i   pobierania praktycznej nauki zawodu (kopia zaświadczenia złożonego w szkole/uczelni).
 2. Wypełniony druk oświadczenia z uczelni o wyrażeniu przez ZHW Gdańsk zgody na odbycie praktyki zawodowej lub stażu.
 3. Program praktyk zawodowych lub stażu.
 4. Skierowanie na praktykę lub staż z uczelni.
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych   wypadków.
 6. Wypełnione i podpisane „Zobowiązanie do zachowania poufności informacji”.

Wszelkie zapytania w temacie praktyk zawodowych lub staży proszę kierować na adres:
praktyki@gdansk.wiw.gov.pl