Zespół ds. administracyjnych

Zespół ds. administracyjnych

Joanna Gawrońska

główny specjalista ds. pracowniczych

tel. +48 58 300-39-30

tel. +48 58 302-32-43

Karolina Rudnik

specjalista ds. pracowniczych

tel. +48 58 300-39-20

tel. +48 58 302-32-43

Halina Liczmańska

specjalista ds. socjalnych, bhp i p.poż.

tel. +48 58 300-39-30

Agnieszka Łukiewska-Stojek

starszy specjalista ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia

tel. +48 58 300-39-47

Janusz Kłopotowski

zaopatrzenie

tel. +48 58 300-39-47

Aleksandra Domaradzka

sekretariat, 

specjalista ds. obsługi sekretariatu

biuro@gdansk.wiw.gov.pl

tel. +48 58 300-39-20

tel. +48 58 302 32 52

fax. +48 58 300-39-36

Kamil Jankowski

informatyk

tel. +48 58 300-39-26

Wojciech Zalewski

informatyk

tel. +48 58 300-39-49

Grzegorz Grygorowicz

kierowca

 

Dariusz Bohonos

kierowca

 

Artur Grygorowicz

kierowca