Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego
Katarzyna Balawender wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności tel. +48 58 300-39-37
Paulina Laska starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności tel. +48 58 300-39-37
Maria Balewska-Szuba inspektor ds. bezpieczeństwa żywności tel. +48 58 300-39-27
tel. +48 58 302-39-63
Magdalena Lewandowska  inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności tel. +48 58 300-39-33
Anna Czajka wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji tel. +48 58 300-39-33
Natalia Piekarska-Reszka starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji tel. +48 58 300-39-33
Iwona Wasilewska wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. nadzoru
farmaceutycznego
tel. +48 58 300-39-39
Agnieszka Budźko-Chrześcijańska inspektor weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego tel. +48 58 300-39-39