Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych
Jacek Światowski pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych tel. +48 58 300-39-20