ETR - tekst łatwy do czytania

ETR - tekst łatwy do czytania

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

 

Informacja o Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku

 

Główne zadanie Inspektoratu:

 

Zadania i Kompetencje

Pomorski  Wojewódzki Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Gdańsku, którego jest kierownikiem. Zadania Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2021 r.  poz. 306)

 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii miedzy innymi:

 1. Ustala kierunki działania, wydaje instrukcje określające sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa pomorskiego oraz kontroluje sposób wykonywania przez nich zadań Inspekcji.
 2. Może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania.
 3. Dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, w tym wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek na obszarze województwa pomorskiego.
 4. Organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii.
 5. Nadzoruje na obszarze województwa działanie systemów informatycznych utworzonych i użytkowanych przez Inspekcję.

 

Kontakt z kierownictwem i pracownikami Inspektoratu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Jeśli chcesz skontaktować się z Inspektoratem, możesz:

 • zadzwonić na numer 58 302 32 52
 • wysłać e-mail na adres: biuro@gdansk.wiw.gov.pl
 • wysłać pismo za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej, to znaczy platformy e-PUAP:
  epuap.gov.pl – potrzebny jest Internet i  Twoje konto na  e-PUAP
 • napisać pismo i wysłać na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, ulica Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 • przynieść pismo do sekretariatu

 

Jeśli chcesz do nas przyjść, umów się na spotkanie poprzez telefon, e-mail.

Opis budynku inspektoratu znajdziesz  w deklaracji dostępności.  

Czy ten opis jest to dla Ciebie zrozumiały? Jeśli nie, zadzwoń lub napisz

do nas, a  pracownik odpowie na Twoje pytania.

 

Załączniki:

ETR - tekst łatwy do czytania, wersja pdf >>