Żywienie zwierząt gospodarskich

 

W żywieniu zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze stosuje się następujące materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierzęcych:

 1. mączka rybna
 2. Fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy
 3. Produkty z krwi pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze
 4. Mleko, produkty na bazie mleka i siara
 5. Jaja i produkty jajeczne
 6. Żelatyna od zwierząt innych niż przeżuwacze
 7. Hydrolizaty białkowe pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze i otrzymanych ze skór i skórek przeżuwaczy

W żywieniu przeżuwaczy można stosować następujące materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierzęcych:

 1. Mleko, produkty na bazie mleka i siara
 2. Jaja i produkty jajeczne
 3. Żelatyna od zwierząt innych niż przeżuwacze
 4. Hydrolizaty białkowe pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze i otrzymanych ze skór i skórek przeżuwaczy

Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania maczek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno - kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:

 • zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,
 • przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno - kostnych,
 • nałożeniem przez Sąd kary grzywny,
 • zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno - kostnych na koszt właściciela,
 • blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu.

W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.