Roczny program audytów

 

Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii w 2024r.

Link do strony GIW >>

Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii w 2023r.

Link do strony GIW >>

Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii w 2022r.

Wersja pdf >>

Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii w 2021r.

Wersja pdf >>

Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii w 2020r.

Wersja pdf >>

Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii w 2019r.

Wersja pdf >>

Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii w 2018r.

Wersja pdf >>

Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii w 2017r.

Wersja pdf >>

Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii w 2016r.

Wersja pdf >>

 

Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii w 2015r.

Lp.

miesiąc

Jednostka audytowana

Temat audytu

Jednostka audytująca

1.

Luty/

Marzec/

Kwiecień/

Maj/

 

PIW w Kartuzach

PIW w Malborku

PIW w Wejherowie

Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru PLW nad zatwierdzonymi zakładami sekcji X – jaja i przetwory jajeczne

w roku 2014 i 2015 do dnia audytu*

Wojewódzki Inspektorat

Weterynarii w Gdańsku

 

 

2.

Czerwiec/

Lipiec/

Sierpień/

 

1)PIW w Pucku

2)PIW w Kartuzach

3)PIW w Pruszczu Gdańskim

4)PIW w Wejherowie

5)PIW w Pucku

Audyty sprawdzające wykonanie i skuteczność działań naprawczych po audytach w 2014r.:

Ad. 1 ,2, 3: ,, Kontrole urzędowe w obszarze pasz – nadzór nad paszami docelowymi i niedocelowymi, monitoring pasz w roku 2013 i 2014 do dnia audytu’’;

Ad. 4 i 5: ,,Kontrole urzędowe dotyczące zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem ( WE)853 – Sekcja VIII – Produkty rybołówstwa w roku 2013 i 2014 do dnia audytu.

Wojewódzki Inspektorat

Weterynarii w Gdańsku

 

 

3.

Wrzesień/

Październik/

Listopad/

 

PIW w Bytowie z/s w Miastku

PIW w Starogardzie Gdańskim

PIW w Kwidzynie

Kontrole urzędowe wynikające z nadzoru PLW nad zatwierdzonymi zakładami sekcji IV – Dziczyzna oraz podlegającymi rejestracji punktami skupu dziczyzny w roku 2014 i 2015 do dnia audytu*

Wojewódzki Inspektorat

Weterynarii w Gdańsku

 

 

4.

Luty

- Grudzień

PIW w Malborku

PIW w Bytowie z/s w Miastku

PIW w Kwidzynie

Plan gotowości zwalczania ASF**

Wojewódzki Inspektorat

Weterynarii w Gdańsku

 

 

*szczegółowe wytyczne zagadnień koniecznych do badania podczas audytu zostaną podane na naradach audytorów w sprawie sporządzania planu audytu.

** do audytu wytypować 20% PIW-ów spośród wybranych do audytu, o którym mowa w pkt 1 -3 i przeprowadzać je łącznie, ale raporty oddzielne.

Gdańsk, dnia 19 stycznia 2015 r.

 

Założenia szczegółowe rocznego programu audytów w powiatowych inspektoratach weterynarii w 2014r.

Lp.

Miesiąc

Jednostka organizacyjna

Temat audytu

Jednostka audytująca

1

Luty Marzec Kwiecień

20% powiatowych inspektoratów weterynarii
w woj. pomorskim

Kontrole urzędowe w obszarze pasz – nadzór nad paszami docelowymi i niedocelowymi, monitoring pasz w roku 2013 i 2014 do dnia audytu.

WIW Gdańsk

2

Czerwiec /Lipiec/ Sierpień

1) PIW Chojnice
2) PIW Kościerzyna
3) PIW Kwidzyn
4) PIW Pruszcz Gdański

Audyty sprawdzające- wykonanie i skuteczność działań naprawczych po audytach w 2013 r. tj.:
Ad. 1 i 2:
Kontrole urzędowe dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w roku 2012 i 2013 do dnia audytu w świetle rozporządzenia (WE) 1069/2009. Ad. 3 i 4 : Kontrole urzędowe w obszarze stosowania dodatków do produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego w roku 2012 i 2013 do dnia audytu.

WIW Gdańsk

3

Wrzesień Październik Listopad

20% powiatowych inspektoratów weterynarii
w woj. pomorskim

Kontrole urzędowe dotyczące zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853- sekcja VIII - Produkty rybołówstwa w roku 2013 i 2014 do dnia audytu.

WIW Gdańsk

Lp.

Miesiąc

Jednostka organizacyjna

Temat audytu

Jednostka audytująca

1

Luty Marzec Kwiecień

20% powiatowych inspektoratów weterynarii
w woj. pomorskim

Kontrole urzędowe w obszarze pasz – nadzór nad paszami docelowymi i niedocelowymi, monitoring pasz w roku 2013 i 2014 do dnia audytu.

WIW Gdańsk

2

Czerwiec /Lipiec/ Sierpeń

1) PIW Chojnice
2) PIW Kościerzyna
3) PIW Kwidzyn
4) PIW Pruszcz Gdański

Audyty sprawdzające- wykonanie i skuteczność działań naprawczych po audytach w 2013 r. tj.:
Ad. 1 i 2:
Kontrole urzędowe dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w roku 2012 i 2013 do dnia audytu w świetle rozporządzenia (WE) 1069/2009. Ad. 3 i 4 : Kontrole urzędowe w obszarze stosowania dodatków do produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego w roku 2012 i 2013 do dnia audytu.

WIW Gdańsk

3

Wrzesień Październik Listopad

20% powiatowych inspektoratów weterynarii
w woj. pomorskim

Kontrole urzędowe dotyczące zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853- sekcja VIII - Produkty rybołówstwa w roku 2013 i 2014 do dnia audytu.

WIW Gdańsk