Umowy na badania

Szanowni Państwo!

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku ma możliwość reagowania na Państwa potrzeby badawcze poprzez Elastyczny Zakres Akredytacji, co oznacza, że możliwe jest modyfikowanie lub włączanie dodatkowych działań do zakresu akredytacji, po spełnieniu określonych wymagań. W celu skorzystania z tej opcji prosimy o kontakt pod adresem: eza@gdansk.wiw.gov.pl lub numerem telefonu 58 302-04-04 wew. 204.

W umowie należy określić dokument, na podstawie którego została pobrana próbka (Rozporządzenie, norma, wewnętrzny plan lub „nie określono”) oraz cel badania (np. monitoring, wydanie oceny, wydanie oceny –export …(kraj)…. , kontrola jakości, potrzeby technologiczne, potrzeby własne, inne).

ZHW w Gdańsku w  zakresie pestycydów nie posiada metod badań warzyw i owoców i nie przyjmuje tego typu próbek do badań pozostałości pestycydów.