Umowy na badania

Szanowni Państwo!
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przyjmuje próbki do badań wyłącznie na podstawie wypełnionej w oznakowanych polach UMOWY.
Klient jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionego formularza lub wypełnienia go w siedzibie ZHW.

ZHW w Gdańsku ma możliwość reagowania na Państwa potrzeby badawcze poprzez Elastyczny Zakres Akredytacji, co oznacza, że możliwe jest modyfikowanie lub włączanie dodatkowych działań do zakresu akredytacji, po spełnieniu określonych wymagań.
W celu skorzystania z tej opcji prosimy o kontakt pod adresem: eza@gdansk.wiw.gov.pl lub pod numerem telefonu 58 552-12-68/69 wew. 204.

ZHW w Gdańsku w  zakresie pestycydów nie posiada metod badań warzyw i owoców i nie przyjmuje tego typu próbek do badań pozostałości pestycydów.

 • Umowa na wykonanie badań chemicznych żywności (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa na wykonanie badań chemicznych pasz (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa na wykonanie badań mikrobiologicznych żywności i wymazów środowiskowych (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa na wykonanie badań mikrobiologicznych pasz (ul. Kaprów 10). 
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa na wykonanie badań GMO (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa na wykonanie badań serologicznych w surowicy krwi w kierunku chorób zakaźnych bydła, owiec, kóz, koni i świń (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa na wykonanie badań sekcyjnych i w kierunku wścieklizny oraz chorób ryb. (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa wykonanie badań w kierunku SALMONELLA: kału, wymazów podeszwowych, kurzu, wycinków narządów, wymazów czystościowych, wymazów bakteriologicznych, zeskrobiny (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa na wykonanie badań mikrobiologicznych, innych niż Salmonella, kału, wymazów podeszwowych, kurzu, wycinków narządów, wymazów czystościowych, wymazów bakteriologicznych, zeskrobiny (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa na wykonanie badań serologicznych w kierunku chorób ptaków (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa na wykonanie badań wirusologicznych (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa na wykonanie badań wirusologicznych met. ELISA  (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa na wykonanie badań wirusologicznych met. PCR  (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa wykonanie identyfikacji chorób odkleszczowych (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Umowa na wykonanie badań  parazytologicznych, mikologicznych kału zwierząt, zeskrobiny ze skóry, piór, wymazów, krwi, rozmazów krwi, materiału do identyfikacji, preparatów odciskowych, wycinków narządów wewn., materiału z ula, ryb (ul. Kaprów 10).
  Formularz nr PO-02 / F01

 • Załacznik nr 1 do UMOWY - Stwierdzenie zgodności. Klient wypełnia załacznik w siedzibie laboratorium lub przesyła podpisany po dokonaniu ustaleń z ZHW w Gdańsku.
  Załacznik do UMOWY stwierdzenie zgodności

 • Protokół pobrania i przyjęcia próbek do badań w kierunku wykrywania włośni, dostarczonych do PIW w Pruszczu Gdańskim, PIW w Gdyni, ZHW Gdańsk dotyczących badania mięsa przeznaczonego na użytek własny (ul. Kaprów 10).
  CHZM/F10 Protokół pobrania próbek mięsa przeznaczonego na użytek własny

 

Aktulaizacja umów: 11.01.2023