Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku im. prof. Abdona Stryszaka

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku im. prof. Abdona Stryszaka
ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk
Kierownik ZHW Agnieszka Świątalska
Centrala tel. 58 552 12 68/69 wew. 300/335
Poczta elektroniczna zhwo@gdansk.wiw.gov.pl
Kierownik ds. jakości ZHW /
upoważniona do zastępowania Kierownika ZHW
w razie jego nieobecności
Roksana Górecka tel. 58 302-04-04, 58 322-38-75 wew. 204
Stanowisko ds. administracyjnych Dariusz Domaradzki tel. 58 552 12 68/69 wew. 318
Punkt przyjęć próbek - ZHW ul. Kaprów 10 tel. 58 552 12 68/69 wew. 301, 317
DZIAŁ BADAŃ CHORÓB ZAKAŹNYCH
Pracownia Patologii - Gdańsk, ul. Kaprów 10
Kierownik Pracowni  Marta Miśków - Baranowska  tel. 58 552 12 68/69 wew. 306
Pracownia Badań Wirusologicznych - Gdańsk, ul. Kaprów 10
Kierownik Pracowni Mateusz Augustynowicz tel. 58 552 12 68/69 wew. 330
Pracownia Parazytologii i Mykologii - Gdańsk, ul. Kaprów 10
w/z Kierownik Pracowni Marta Miśków - Baranowska tel. 58 552 12 68/69 wew. 306
DZIAŁ BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
Pracownia Mikrobiologii Żywności i Pasz - Gdańsk, ul. Kaprów 10
Kierownik Pracowni Anna Libner tel. 58 552 12 68/69 wew. 331
Pracownia Mikrobiologii Zakaźnej - Gdańsk, ul. Kaprów 10
Kierownik Pracowni Jolanta Kopczewska - Ulewicz tel. 58 552 12 68/69 wew. 308
Pracownia Badań Molekularnych Żywności i Pasz - Gdańsk, ul. Kaprów 10
Starszy Asystent Zuzanna Dziąba tel. 58 552 12 68/69 wew. 312
DZIAŁ BADAŃ CHEMICZNYCH
Pracownia Chemii Analitycznej - Gdańsk, ul. Kartuska 249
Kierownik Pracowni Mariola Goc tel. 58 302-04-04, 58 322-38-75 wew. 211
Pracownia Chemii Instrumentalnej - Gdańsk, ul. Kartuska 249
Kierownik Pracowni Roksana Górecka tel. 58 302-04-04, 58 322-38-75 wew. 204