Zgłaszanie podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi bez recepty

Komunikat dla podmiotów prowadzących sprzedaż wysyłkową weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Obrót detaliczny produktami OTC na odległość

Zgodnie z art. 71 ust. 1a ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) poza zakładami leczniczymi dla zwierząt przedsiębiorcy mogą prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC) po dokonaniu zgłoszenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii na 7 dni przed rozpoczęciem działalności.
Dokument zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii właściwego terytorialnie dla miejsca prowadzenia działalności.
Do dokumentu zgłoszeniowego należy dołączyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS.
Dokument wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, będzie uznany za dowód zgłoszenia i będzie uprawniał do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Zgłoszenia można dokonać przy użyciu poniższego formularza:

wzór

 

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności aktualizacji danych przedsiębiorców prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii w rozumieniu przepisów art. 71 ust. 1 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Jeśli dane podmiotu (nazwa, NIP, Regon) różnią się od informacji znajdujących się w potwierdzonym z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii zgłoszeniu przedsiębiorca przestaje być uprawniony do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych OTC w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

treść rozporządzenia z 3 kwietnia 2008r. poz. 396

treść rozporządzenia zmieniającego z 8 grudnia 2010r. poz. 1633

treść rozporządzenia zmieniającego z 1 sierpnia 2013r. poz. 1043

treść rozporządzenia zmieniającego z 20 października 2014r. poz. 1560

treść rozporządzenia zmieniającego z 25 kwietnia 2016r. poz. 653

treść rozporządzenia zmieniającego Dz. U. 2018 r. poz. 1736

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2021 r.