Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 
Maciej Dragun wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt tel. +48 58 300-39-38
Michał Chajewski inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt tel. +48 58 300-39-38
Hanna Orłowska inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt tel. +48 58 300-39-38
Łukasz Wolny starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt tel. +48 58 300-39-31