Zespół ds. pasz i utylizacji

Zespół ds. pasz i utylizacji
 Anna Czajka  wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji  tel. +48 58 300-39-33
 Natalia Piekarska-Reszka  starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji  tel. +48 58 300-39-33