Badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania z zastosowaniem magnetycznego mieszania w województwie pomorskim

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, przy ul. Kaprów 10 informuje, że w zakresie badań Pracowni Parazytologii i Mykologii wykonywane są badania mięsa na obecność włośni oraz mezocerkari Alaria alata.

Przyjmowanie próbek: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00.

Przypominamy, że w przypadku badania na obecności włośni prawidłowo pobraną próbkę stanowią mięśnie - filary przepony, zaś w kierunku mezocerkarii Alaria alata w próbce powinna dominować tkanka łączna i/lub tłuszczowa.

Cena badań usługowych :

Obecność mezocerkarii Alaria alata - wynosi 29 zł;

Obecność włośni – 45 zł.

W trakcie przyjmowania próbek klient jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionego formularza lub wypełnia go na miejscu

Formularz nr PO-02 / F01 z dnia 05.10.2020Koszt badania mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny wynosi 20 zł zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006r. - w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007r., nr 2, poz. 15 ze zm).

W trakcie przyjmowania próbek ( mięsa przeznaczonego na użytek własny)   klient jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionego formularza lub wypełnia go na miejscu

CHZM F10 Protokół pobrania próbek włośnie przez PIW dla ZHW Gdańsk

Wykaz pracowni wykonujących badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania z zastosowaniem magnetycznego mieszania