English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania z zastosowaniem magnetycznego mieszania w województwie pomorskim

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, przy ul. Kaprów 10 informuje, że w ramach Pracowni Parazytologii i Mykologii wykonuje usługowe badania mięsa na obecność włośni.

Przyjmowanie próbek: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00.

Przypominamy, że prawidłowo pobraną próbkę stanowią mięśnie - filary przepony.

Cena badania: 36,58 + 23%VAT = 45 PLN.

Ustalona zgodnie § 1 ust. 1, pkt. 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006r. - w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007r., nr 2, poz. 15 ze zm).

Wykaz pracowni wykonujących badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania z zastosowaniem magnetycznego mieszania