Komunikaty

Zmiany zasad przywozu psów, kotów, fretek z Rosji i Białorusi

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń nr 2-5 w 2024 roku

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 1 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2024 roku

więcej
Komunikat dotyczący ASF (afrykańskiego pomoru świń) u dzików na terenie Trójmiasta (aktualizacja)

więcej
Komunikat dotyczący ASF (afrykańskiego pomoru świń) u dzików na terenie Trójmiasta (aktualizacja)

więcej
Komunikat dotyczący obszarów objętych ograniczeniami ASF w woj. pomorskim.

więcej
Komunikat dotyczący ASF (afrykańskiego pomoru świń) u dzików na terenie Trójmiasta

więcej
Komunikat dotyczący obszarów objętych ograniczeniami ASF w woj. pomorskim.

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o publikacji w dniu w dniu 22.03 br. ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2024/968 z dnia 21 marca 2024 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

więcej
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu na terenie powiatu puckiego pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich (H5N1).

więcej
Komunikat dotyczący obszarów objętych ograniczeniami ASF w woj. pomorskim 20.12.2023

więcej