Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna

 

 

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 

 

 

 

 

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielne stanowisko ds. audytu kontroli urzędowych 

 

 

 

 

Zespół ds. obsługi prawnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. administracyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. finansowo-księgowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku >>

Struktura organizacyjna Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku >>

 

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku

Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku

 

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 • Wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
 • Stanowiska ds. bezpieczeństwa żywności

Zespół ds. pasz i utylizacji

 • Wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
 • Stanowiska ds. pasz i utylizacji

Zespół ds. obsługi prawnej

 • Kierownik ds. obsługi prawnej
 • Radcy prawni
 • Stanowiska ds. obsługi prawnej

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • Wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • Stanowiska ds. ochrony zdrowia zwierząt

Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego

 • Wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego
 • Stanowiska ds. nadzoru farmaceutycznego

Samodzielne stanowisko ds. audytu kontroli urzędowych

Zespół ds. administracyjnych

 • Kierownik zespołu ds. administracyjnych
 • Stanowisko ds. pracowniczych
 • Stanowisko ds. socjalnych, bhp i p.poż.
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia
 • Stanowiska ds. informatyki
 • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
 • Stanowisko ds. obsługi biurowej
 • Stanowiska ds. robotniczych pomocniczych i obsługowych

Zespół ds. finansowo-księgowych

 • Główny księgowy
 • Zastępca głównego księgowego
 • Stanowiska ds. księgowości

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych

Zakład Higieny Weterynaryjnej