English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Umowy na badania

W umowie należy określić dokument, na podstawie którego została pobrana próbka (Rozporządzenie, norma, wewnętrzny plan lub „nie określono”) oraz cel badania (np. monitoring, wydanie oceny, wydanie oceny –export …(kraj)…. , kontrola jakości, potrzeby technologiczne, potrzeby własne, inne).

ZHW w Gdańsku w  zakresie pestycydów nie posiada metod badań warzyw i owoców i nie przyjmuje tego typu próbek do badań pozostałości pestycydów.