Afrykański Pomór Świń (ASF)

Afrykański Pomór Świń (ASF)

 1. Informacja o chorobie
  - Najnowsze informacje GIW
  - komunikaty GLW
  - Najnowsze informacje PIWet
  - Zasady bioasekuracji w całym kraju
  - APEL Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarz Weterynarii do hodowców i właścicieli gospodarstw utrzymujących świnie
 2. Występowanie
  - Aktulane
  - Komunikaty w sprawie wystąpienia w Polsce ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) w okresie 2014-2021
  - Mapa Polski GIW
  - Mapa Europy OIE
 3. Gostpodarstwa i zabezpieczenie
  - Film (zasady ochrony świń przed chorobą)
  - Film (PIWet + GLW)
 4. ASF u dzików
 5. Zasady i strefy
 6. Materiały informacyjne do pobrania
  - Ulotki
  - Materiały pomocnicze przy bioasekuracji
  - materiały szkoleniowe dla hodowców świń
  - materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii
  - materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników
  - Prezentacje z konferencji dotyczących ASF w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach
  - UWAGA HODOWCY Świń „Zasady na obszarze ochronnym „żółty” obszarze i z ograniczeniami „czerwony"
  - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605
 7. Prawo
  - Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt
  - Rozporządzenie MRiRW w sprawie środków zapobiegania
  - Rozporządzenie MRiRW w sprawie wczesnego monitorowania i wczesnego wykrywania ASF-u
  - Rozporządzenie MRiRW w sprawie zwalczania ASF
  - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania ASF
  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

 

Ognisko Komunikaty GLW

 

Przypadek Komunikaty GLW
2022/767- 2022/809 01.04.2022 - Informacje na temat przypadków ASF
2022/708- 2022/766 25.03.2022 - Informacje na temat przypadków ASF
2022/664- 2022/707 18.03.2022 - Informacje na temat przypadków ASF
2022/595- 2022/663 11.03.2022 - Informacje na temat przypadków ASF
2022/544- 2022/594 09.03.2022 - Informacje na temat przypadków ASF
2022/496- 2022/543 28.02.2022 - Informacje na temat przypadków ASF
2022/376- 2022/495 22.02.2022 - Informacje na temat przypadków ASF
2022/344- 2022/375 11.02.2022 - Informacje na temat przypadków ASF
2022/238- 2022/343 07.02.2022 - Informacje na temat przypadków ASF
2022/104 - 2022/237 28.01.2022 - Informacje na temat przypadków ASF
2022/64 - 2022/103 24.01.2022 - Informacje na temat przypadków ASF
2022/1 - 2022/63 18.01.2022 - Informacje na temat przypadków ASF