English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk

Sekretariat

tel. 58 552 12 68/69 wew. 300/335
fax 58 552 25 63
zhwo@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik ZHW

Agnieszka Świątalska

Kierownik ds. jakości ZHW

upoważniona do zastępowania Kierownika ZHW
w razie jego nieobecności

Roksana Górecka

tel. 58 302 04 04 wew. 204

Referent ds. administracyjno - księgowych

Maria Kmiecik

tel. 58 552 12 68/69 wew. 304

Referent ds. zaopatrzenia

Dariusz Domaradzki

tel. 58 552 12 68/69 wew. 318

Kierowca

Artur Grygorowicz

   

Punkt Przyjęć Próbek

tel. 58 552 12 68/69 wew. 301

Kierownik Punktu Przyjęć Próbek

Emil Herbasz

tel. 58 552 12 68/69 wew. 317

Pracownia Anatomohistopatologii
i Diagnostyki Wścieklizny

tel. 58 552 12 68/69 wew. 323

Kierownik Pracowni

Bartosz Dominiak - Górski

tel. 58 552 12 68/69 wew. 307

Pracownia Bakteriologiczna

tel. 58 552 12 68/69 wew. 314/324

Kierownik Pracowni

Jolanta Kopczewska - Ulewicz

tel. 58 552 12 68/69 wew. 308

Pracownia Badania GMO

tel. 58 552 12 68/69 wew. 305

Kierownik Pracowni

Ewa Mildner

tel. 58 552 12 68/69 wew. 312

Pracownia Chorób Ryb

tel. 58 552 12 68/69 wew. 311

wz. Kierownika Pracowni

Aleksandra Tomczykowska

tel. 58 552 12 68/69 wew. 311

Pracownia Parazytologii i Mykologii

tel. 58 552 12 68/69 wew. 303

wz. Kierownika Pracowni

Paulina Łucyszyn

tel. 58 552 12 68/69 wew. 316

Pracownia Serologiczna

tel. 58 552 12 68/69 wew. 309

Kierownik Pracowni

Marta Miśków - Baranowska

tel. 58 552 12 68/69 wew. 306

Pracownia Wirusologiczna

tel. 58 552 12 68/69 wew. 321/322

wz. Kierownika Pracowni

Mateusz Augustynowicz

tel. 58 552 12 68/69 wew. 330

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
ul. Kartuska 249, 80-125 Gdańsk

Punkt Przyjęć Próbek

tel. 58 302 04 04 wew. 200
tel./fax 58 322 38 75 wew.201

Kierownik Pracowni

Zuzanna Poleska – Muchlado

tel. 58 302 04 04 wew. 200

Pracownia Badania Pasz

tel. 58 302 04 04 wew. 213

Kierownik Pracowni

Danuta Karczewska

tel. 58 302 04 04 wew. 206

Pracownia Chemii Klasycznej

tel. 58 302 04 04 wew. 203

Kierownik Pracowni

Mariola Goc

tel. 58 302 04 04 wew. 211

Pracownia Mikrobiologii Żywności

tel. 58 302 04 04 wew. 214

Kierownik Pracowni

Anna Libner

tel. 58 302 04 04 wew. 209

Pracownia Pozostałości Biologicznych

tel. 58 302 04 04 wew. 218

Kierownik Pracowni

Roksana Górecka

tel. 58 302 04 04 wew. 204

Pracownia Pozostałości Leków

tel. 58 302 04 04 wew. 207

Kierownik Pracowni

Joanna Caboń

tel. 58 302 04 04 wew. 207

Pracownia Pozostałości Metali

tel. 58 302 04 04 wew. 208

Kierownik Pracowni

Agnieszka Jelińska

tel. 58 302 04 04 wew. 208

Pracownia Pozostałości Pestycydów

tel. 58 302 04 04 wew. 205

Kierownik Pracowni

Urszula Sikorska

tel. 58 302 04 04 wew. 210

Pracownia Pożywek i Szkła

tel. 58 302 04 04 wew. 202

Kierownik Pracowni

Agata Marszałek

tel. 58 302 04 04 wew. 202