Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk
kierownik ZHW Agnieszka Świątalska
sekretariat tel. 58 552 12 68/69 wew. 300/335
fax 58 552 25 63
zhwo@gdansk.wiw.gov.pl
kierownik ds. jakości ZHW
upoważniona do zastępowania Kierownika ZHW
w razie jego nieobecności
Roksana Górecka tel. 58 302 04 04 wew. 204
stanowisko ds. zaopatrzenia Dariusz Domaradzki tel. 58 552 12 68/69 wew. 318
Punkt Przyjęć Próbek - ZHW ul. Kaprów 10 tel. 58 552 12 68/69 wew. 301, 317
Punkt Przyjęć Próbek - ZHW ul. Kartuska 249 tel. 58 302 04 04 wew. 200
tel./fax 58 322 38 75 wew. 201
DZIAŁ BADAŃ CHORÓB ZAKAŹNYCH
Pracownia Patologii - Gdańsk, ul. Kaprów 10
kierownik pracowni  p.o. Marta Miśków - Baranowska  tel. 58 552 12 68/69 wew. 306
Pracownia Badania Pasz - Gdańsk, ul. Kaprów 10
kierownik pracowni Ewa Mildner tel. 58 552 12 68/69 wew. 312
Pracownia Badań Serologicznych - Gdańsk, ul. Kparów 10
kierownik pracowni Marta Miśków - Baranowska tel. 58 552 12 68/69 wew. 306
Pracownia Badań Wirusologicznych - Gdańsk, ul. Kaprów 10
wz. kierownik pracowni Mateusz Augustynowicz tel. 58 552 12 68/69 wew. 330
Pracownia Parazytologii i Mykologii - Gdańsk, ul. Kaprów 10
wz. kierownik pracowni Paulina Łucyszyn tel. 58 552 12 68/69 wew. 316
DZIAŁ BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
Pracownia Mikrobiologii Żywności i Pasz - Gdańsk, ul. Kartuska 249
kierownik pracowni Anna Libner tel. 58 302 04 04 wew. 209
Pracownia Mikrobiologii Zakaźnej - Gdańsk, ul. Kaprów 10
kierownik pracowni Jolanta Kopczewska - Ulewicz tel. 58 552 12 68/69 wew. 308
DZIAŁ BADAŃ CHEMICZNYCH
Pracownia Chemii Analitycznej - Gdańsk, ul. Kartuska 249
kierownik pracowni Mariola Goc tel. 58 302 04 04 wew. 211
Pracownia Chemii Instrumentalnej - Gdańsk, ul. Kartuska 249
kierownik pracowni Roksana Górecka tel. 58 302 04 04 wew. 204