English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk

Sekretariat

tel. 58 552 12 68/69 wew. 300/335
fax 58 552 25 63
zhwo@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik ZHW

Andrzej Stryszak

Zastępuje Kierownika ZHW
w razie jego nieobecności

Agnieszka Świątalska

tel. 58 552 12 68/69 wew. 320
a.swiatalska@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik ds. jakości ZHW

Roksana Górecka

tel. 58 302 04 04 wew. 204
r.gorecka@gdansk.wiw.gov.pl

Referent ds. administracyjno - księgowych

Maria Kmiecik

tel. 58 552 12 68/69 wew. 304

Referent ds. zaopatrzenia

Dariusz Domaradzki

tel. 58 552 12 68/69 wew. 318
d.domaradzki@gdansk.wiw.gov.pl

Punkt Przyjęć Próbek

tel. 58 552 12 68/69 wew. 301
pppzhw@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik Punktu Przyjęć Próbek

Emil Herbasz

tel. 58 552 12 68/69 wew. 317

Pracownia Anatomohistopatologii
i Diagnostyki Wścieklizny

tel. 58 552 12 68/69 wew. 323
patologia@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik Pracowni

Bartosz Dominiak - Górski

tel. 58 552 12 68/69 wew. 307
b.dominiak@gdansk.wiw.gov.pl

Pracownia Bakteriologiczna

tel. 58 552 12 68/69 wew. 314/324
baktzhwo@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik Pracowni

Jolanta Kopczewska - Ulewicz

tel. 58 552 12 68/69 wew. 308

Pracownia Badania GMO

tel. 58 552 12 68/69 wew. 305

Kierownik Pracowni

Ewa Mildner

tel. 58 552 12 68/69 wew. 312
e.mildner@gdansk.wiw.gov.pl

Pracownia Chorób Ryb

tel. 58 552 12 68/69 wew. 311
ryby@gdansk.wiw.gov.pl

p. o. Kierownika Pracowni

Andrzej Stryszak

tel. 58 552 12 68/69 wew. 311

Pracownia Parazytologii i Mykologii

tel. 58 552 12 68/69 wew. 303

p. o. Kierownika Pracowni

Agnieszka Świątalska

tel. 58 552 12 68/69 wew. 320
a.swiatalska@gdansk.wiw.gov.pl

Pracownia Serologiczna

tel. 58 552 12 68/69 wew. 309
serologia@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik Pracowni

Marta Miśków - Baranowska

tel. 58 552 12 68/69 wew. 306
m.baranowska@gdansk.wiw.gov.pl

Pracownia Wirusologiczna

tel. 58 552 12 68/69 wew. 321/322

Kierownik Pracowni

Agnieszka Świątalska

tel. 58 552 12 68/69 wew. 320
a.swiatalska@gdansk.wiw.gov.pl

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
ul. Kartuska 249, 80-125 Gdańsk

Punkt Przyjęć Próbek

tel. 58 302 04 04 wew. 200
tel./fax 58 322 38 75 wew.201
ppp1@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik Pracowni

Patrycja Chajewska

tel. 58 302 04 04 wew. 200

Pracownia Badania Pasz

tel. 58 302 04 04 wew. 213
pasze@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik Pracowni

Danuta Karczewska

tel. 58 302 04 04 wew. 206
d.karczewska@gdansk.wiw.gov.pl

Pracownia Chemii Klasycznej

tel. 58 302 04 04 wew. 203
chemia@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik Pracowni

Mariola Goc

tel. 58 302 04 04 wew. 211

Pracownia Mikrobiologii Żywności

tel. 58 302 04 04 wew. 214
mikrobiologia@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik Pracowni

Anna Libner

tel. 58 302 04 04 wew. 209

Pracownia Pozostałości Biologicznych

tel. 58 302 04 04 wew. 218
biologiczne@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik Pracowni

Roksana Górecka

tel. 58 302 04 04 wew. 204
r.gorecka@gdansk.wiw.gov.pl

Pracownia Pozostałości Leków

tel. 58 302 04 04 wew. 207
leki@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik Pracowni

Joanna Caboń

tel. 58 302 04 04 wew. 207

Pracownia Pozostałości Metali

tel. 58 302 04 04 wew. 208
metale@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik Pracowni

Agnieszka Jelińska

tel. 58 302 04 04 wew. 208

Pracownia Pozostałości Pestycydów

tel. 58 302 04 04 wew. 205
pestycydy@gdansk.wiw.gov.pl

Kierownik Pracowni

Urszula Sikorska

tel. 58 302 04 04 wew. 210
u.sikorska@gdansk.wiw.gov.pl

Pracownia Pożywek i Szkła

tel. 58 302 04 04 wew. 202

Kierownik Pracowni

Agata Marszałek

tel. 58 302 04 04 wew. 202
a.marszalek@gdansk.wiw.gov.pl