English French German Italian Portuguese Russian Spanish

06 marca 2017

Komunikat nr 2 Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce na terenie woj. pomorskiego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

KOMUNIKAT nr 2

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 27 lutego br. o godz. 18:41 z laboratorium referencyjnego , Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach otrzymano dodatni wynik badania laboratoryjnego potwierdzającego wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich. Badanie wykonane w dniu 27 lutego 2017r. potwierdziło obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtyp H5N8 w próbce  pobranej  od mewy srebrzystej schwytanej w Gdyni w okolicach portu jachtowego.

W okolicach Wyspy Sobieszewskiej podjęto kolejne 4 łabędzie, u których stwierdzono wirus grypy ptaków H5N8.

Wirus ten nie stwarza zagrożenia dla ludzi, należy jednak unikać kontaktu z martwymi i chorymi ptakami a w przypadku kontaktu zachowywać podstawowe zasady higieny.

Istotnym jest aby choroba nie przeniosła się na drób hodowlany i utrzymywany przyzagrodowo na potrzeby własne, który również jest wrażliwy na wirusa grypy ptaków. Dla drobiu jest to śmiertelna choroba, która jest zwalczana z urzędu w sposób administracyjny tj. przez likwidację całych stad. Choroba powoduje duże starty ekonomiczne.

W związku z powyższym, należy przypomnieć wszystkim posiadaczom drobiu, że obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które nakazuje m.in. zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii wszystkich miejsc utrzymywania ptaków, trzymanie drobiu i ptaków w zamknięciu zabezpieczając je przed kontaktem z dzikim ptactwem. Należy także zabezpieczyć gospodarstwo w środki dezynfekcyjne i maty dezynfekcyjne a paszę przetrzymywać w sposób zapobiegający przed kontaktem z dzikimi ptakami.

Nie dopełnienie tych obowiązków grozi wysokimi karami administracyjnymi.

Czytaj więcej >>