English French German Italian Portuguese Russian Spanish

08 czerwca 2017

ĆWICZENIA HPAI 2017

 

Z inicjatywy Pomorskiej Inspekcji Weterynaryjnej, korzystając z okresu obniżonego ryzyka wystąpienia grypy ptaków oraz mając na uwadze , że zagrożenie to może powrócić wraz z jesiennymi przelotami ptaków dzikich, wszystkie służby ,  które mogą być zaangażowane w zwalczanie choroby prowadzą ćwiczenia, dzięki którym  zostaną dopracowane procedury oraz zasady współpracy wg kompetencji poszczególnych jednostek. W dniu  07.06 2017r. w Skorzewie  (powiat kościerski), w gospodarstwie utrzymującym brojlery kurze przećwiczono  organizację zabezpieczenia ogniska choroby , które polegało na zorganizowaniu służb oraz procedur odkażania , kontroli ruchu pojazdów i osób w sposób uniemożliwiający wydostanie się wirusa choroby z gospodarstwa. Jest to bardzo istotne w przypadku kiedy choroba już wystąpi aby nie rozprzestrzeniała się na inne gospodarstwa i ptactwo dzikie. Ćwiczenie koordynowane przez Inspekcję Weterynaryjną nadzorował osobiście Wojewoda Pomorski, Dariusz Drelich.

Opisane ćwiczenie jest tylko jednym elementem ćwiczenia aplikacyjnego odbywającego się w woj. pomorskim w dniach 05-09.06.2017r. W ćwiczeniu biorą udział  służby Inspekcji Weterynaryjnej,  Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  Inspekcji Ochrony Środowiska, Policji, Straży Pożarnej oraz Centra Zarządzania Kryzysowego powiatu kartuskiego, kościerskiego, malborskiego, nowodworskiego, wejherowskiego oraz Trójmiasta oraz służby szczebla wojewódzkiego.

Ćwiczenia mają, głównie charakter planistyczny i dokumentacyjny i odbywają się wg określonego scenariusza , który pozostaje do wiadomości wyłącznie ćwiczących  jednostek. Powyższa zasada podyktowana jest bezpieczeństwem hodowli , które stanowią własność prywatną.

01_maly.jpg 02_maly.jpg 03_maly.jpg 04_maly.jpg

 

Galeria >>