English French German Italian Portuguese Russian Spanish

06 października 2016

WAŻNE DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT


Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 3 października br. ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, Dz. U. z 2016 r., poz. 1605 informuje, że jednym ze zmienionych przedmiotową ustawą aktów prawnych jest Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Do wszystkich hodowców zwierząt gospodarskich, których Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt dotyczy, apeluje się o zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami prawnymi.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1605/1

Wersja pdf >>