English French German Italian Portuguese Russian Spanish

15 listopada 2012

POMORSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WTERYNARII INFORMUJE, obszar województwa pomorskiego z dniem 12.11.2012r. został uznany za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego, wszystkie stada świń zostały uznane za urzędowo wolne od choroby.

POMORSKI

WOJEWÓDZKI LEKARZ WTERYNARII

INFORMUJE

Obszar województwa pomorskiego z dniem 12.11.2012r. został uznany

za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego,

Wszystkie stada świń zostały uznane za urzędowo wolne od choroby.

 

Wykaz siedmiu regionów wyznaczonych na terenie województwa został opublikowany przez Głównego Lekarza Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4611

Po 60 dniach okresu przejściowego tj. od dnia 12.01.2013r. dla świń przemieszczanych na teren województwa pomorskiego w celu hodowli i odchowu/tuczu pochodzących z regionów nie uznanych za wolne będą wymagane dodatkowe gwarancje zdrowotne zgodnie z ust. 3.6 i 3.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. 2008.64.397. zm.: 2009.74.631; 2010.259.1765).

Do stad położonych w woj. pomorskim, uznanych za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być przemieszczane ŚWINIE:

  1. Zaopatrzone w urzędowe świadectwo zdrowia
  2. Pochodzące ze stad o statusie urzędowo wolnym położonych w regionach uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego
  3. Pochodzące ze stad o statusie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego położonych w regionach nie uznanych za wolne, pod warunkiem, że przed przemieszczeniem będą poddane dwukrotnym badaniom serologicznym z wynikiem ujemnym w kierunku choroby Aujeszkyego. Badania są wykonywane w odstępie przynajmniej 30 dni, przy czym drugie badanie jest wykonane do 15 dni przed wysyłką /transportem

Do stad położonych w woj. pomorskim, uznanych za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego może być wprowadzany MATERIAŁ BIOLOGICZNY:

  1. Pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego położonym w regionie wolnym
  2. Pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, pod warunkiem, że jest on transportowany bezpośrednio z centrum do stada przeznaczenia

 

Przygotował: Maciej Dragun