Przepisy

WAŻNE DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 3 października br. ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, Dz. U. z 2016 r., poz. 1605 informuje, że jednym ze zmienionych przedmiotową ustawą aktów prawnych jest Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Do wszystkich hodowców zwierząt gospodarskich, których Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt dotyczy, apeluje się o zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami prawnymi.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1605/1

Wersja pdf >>

Niżej wymienione przepisy prawa pochodzą z powszechnie dostępnych stron internetowych:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartą w zamieszczonych dokumentach.

Pod zamieszczonym linkami do ustaw, znajdują się odniesienia do :

- tekst ujednolicony - tekst ustawy z naniesionymi wszystkimi aktualnymi zmianami
- akty wykonawcze - wszystkie rozporządzenia wykonawcze do danej ustawy
- Dyrektywy europejskie - odniesienia do przepisów Unii Europejskiej, które zostały wdrożone do aktów prawnych Rzeczpospolitej Polskiej lub krajowe przepisy wykonują ich postanowienia.

lista_strzalka.jpg

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej

lista_strzalka.jpg

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

lista_strzalka.jpg

Ustawa z o ochronie zwierząt

lista_strzalka.jpg

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

lista_strzalka.jpg

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

lista_strzalka.jpg

Ustawa o kontroli weterynaryjnej w handlu

lista_strzalka.jpg

Ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej

Przygotowała: Aleksandra Widulińska