Nowe paszporty koni od 1 stycznia 2016 r.

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że od 1 stycznia 2016 r., w związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 od 1 stycznia 2016 r. identyfikacja koniowatych prowadzona jest według nowych przepisów. Zmianie uległ wzór paszportu.

Paszporty wydane w poprzednich latach są obowiązujące, jednak zwrócić uwagę należy na konie urodzone w 2015 r. (okres przejściowy):

Konie urodzone do 30 czerwca 2015 roku musiały otrzymać paszporty do końca 2015 roku, w innym wypadku otrzymają duplikaty lub zastępcze dokumenty identyfikacyjne, które wykluczają je z łańcucha żywnościowego.

Konie urodzone po 30 czerwca 2015 roku musiały być zidentyfikowane zgodnie z przepisami obowiązującymi rozporządzeniem (WE) 504/2008 do końca 2015 roku. Jeśli nie zostały zidentyfikowane w tym czasie wówczas od 1 stycznia 2016 będą identyfikowane zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia (UE) 2015/262.

Więcej informacji uzyskać można na stronie Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku http://www.pomzhk.pl/ lub dla ras koni innych niż identyfikowane przez PZHK we właściwym dla rasy koni związku hodowców.

 

 

Przygotowała: Aleksandra Widulińska

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

lista_strzalka.jpg

Ważna informacja dla właścicieli, hodowców oraz posiadaczy koniowatych

Od 1 STYCZNIA 2016 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące IDENTYFIKACJI KONI

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określające, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia)

 

 

 

lista_strzalka.jpg

Obowiązujące przepisy dotyczące identyfikacji koniowatych

Przygotowała: Aleksandra Widulińska

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

W związku z obowiązkiem identyfikacji i rejestracji koniowatych wynikającym z Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez posiadacza koniowatego, poniżej zamieszone zostają adresy do stron internetowych Organizacji, które są odpowiedzialne za identyfikację i rejestrację koni na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

v Polski Związek Hodowców Koni (dla koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski, koni wpisanych do rejestru kuców i koni małych oraz koni bez pochodzenia)

http://pzhk.pl/

v Polski Klub Wyścigów Konnych dla koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej

http://www.pkwk.pl/

v Polski Związek hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego w Polsce

http://www.trakeny.eu/

v Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków

http://www.shiuk.com.pl/

v Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie

http://shetland-pony.pl/

 

Natomiast więcej informacji o dodatkowych dokumentach (paszportach) dla koni sportowych można uzyskać na stronach:

- Polski Związek Jeździecki

http://pzj.pl/

- Międzynarodowa Federacja Jeździecka - The Fédération Equestre Internationale (FEI)

http://fei.org/

 

Przygotowała: Aleksandra Widulińska

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniach 14-15 listopada 2014 roku w Szymbarku, odbyło się szkolenie dla Kaszubskich Kuczerów.

Czytaj więcej >>

 

Przygotowała: Aleksandra Widulińska