English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zlecenia na badania

W zleceniu na badania należy określić dokument, na podstawie którego została pobrana próbka (Rozporządzenie, norma, wewnętrzny plan lub „nie określono”) oraz cel badania (np. monitoring, wydanie oceny, wydanie oceny –export …(kraj)…. , kontrola jakości, potrzeby technologiczne, potrzeby własne, inne).

Zlecenie do umowy.

Formularz nr PO-02 / F02 z dnia 02.01.2015

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych mikrobiologicznych.

Mięso i przetwory mięsne, drób – mięso i przetwory. Mleko i przetwory mleczarskie. Ryby i przetwory rybne. Wymazy środowiskowe.

Formularz nr PO-02 / F03 z dnia 01.02.2019

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych mikrobiologicznych.

Żywność. Wyroby garmażeryjne. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno- mięsne. Pasze.

Formularz nr PO-02/F04 z dnia 01.02.2019

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych chemicznych pasz i wycinków narządów zwierząt.

Formularz nr PO-02/F05 z dnia 01.02.2019

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych chemicznych żywności w pracowniach E, H, J, D.

Formularz nr PO-02/F06 z dnia 01.02.2019

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych chemii klasycznej. Produkty żywnościowe, dodatki do żywności, przetwory.

Formularz nr PO-02/F07 z dnia 01.02.2019

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych innych (w tym obecność włośni).

Formularz nr PO-02/F08 z dnia 01.02.2019

Zlecenie na wykonanie badań w ramach monitoringu lub zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Formularz nr PO-02/F09 z dnia 02.01.2015

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych serologicznych w pracowni serologicznej.

Formularz nr PO-02 / F10 z dnia 01.02.2019

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych w Pracowni Anatomohistopatologii i Diagnostyki Wścieklizny.

Formularz nr PO-02/F11 z dnia 01.02.2019

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych w Pracowni Bakteriologicznej.

Formularz nr PO-02/F12 z dnia 01.02.2019

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych wirusologicznych i serologicznych w Pracowni Wirusologicznej.

Formularz nr PO-02/F13 z dnia 01.02.2019

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych parazytologicznych, mykologicznych.

Badane obiekty: kał zwierząt, zeskrobina ze skóry, pióra, wymazy, krew, rozmazy krwi, materiał do identyfikacji, preparaty odciskowe, wycinki narządów wewn., materiał z ula, ryby

Formularz nr PO-02 / F14 z dnia 01.02.2019

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych w Pracowni Chorób Ryb.

Formularz nr PO-02/F15 z dnia 02.10.2017

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych serologicznych w kierunku chorób ptaków w Pracowni Wirusologicznej.

Formularz nr PO-02/F16 z dnia 01.02.2019

Zlecenie na wykonanie badań jednorazowych GMO.

Formularz nr PO-02/F17 z dnia 02.10.2017

Zlecenie na wykonanie badań na obecność ASF

Formularz nr PO-02/F18 z dnia 01.02.2019