Ogłoszenie nr 145050 z dnia 30.07.2012r Drukuj

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw Pasz i Utylizacji

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lębork
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Weterynaryjna 1
  84-300 Lębork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad produkcją środków żywienia zwierząt,
 • nadzór nad obrotem paszami,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sprawozdań bieżących,
 • raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz,
 • nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • komunikatywność,
  • dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • znajomość polskich przepisów weterynaryjnych i dyrektyw,
 • znajomość języka  angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 

Termin składania dokumentów:

14-08-2012

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Weterynaryjna 1
84-300 Lębork

 

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.