Ogłoszenie nr 143671 z dnia 01.06.2012r Drukuj

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw kontroli IRZ, wymogów wzajemnej zgodności, bezpieczeństwa pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku
  ul. Szkolna 1
  77-200 Miastko


Miejsce wykonywania pracy:

 • Miastko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór oraz kontrola w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • kontrola wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz w zakresie zdrowia zwierząt i dobrostanu
 • nadzór nad podmiotami produkującymi pasze oraz uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 • obsługa programów informatycznych w zakresie realizowanych zadań
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej na stanowisku pracy
 • przygotowywanie i opracowywanie sprawozdań z zakresu zajmowanego stanowiska

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjna w siedzibie Inspektoratu
  -czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych
  -wyjazdy służbowe (kontrole, szkolenia, narady


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - narzedzia i materiały pracy: komputer, urządzenia pomiarowe do kontroli środowiska produkcji
  - pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze w rozumieniu rozporządzenia MRiRW z dnia 17 stycznia 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 109)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Znajomość obsługi komputera
  • Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia
 • Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach
 • Ewentualne kopie świadectw pracy
 • Kopia Prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

  11-06-2012

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Szkolna 1
  77-200 Miastko
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Szkolna 1
  77-200 Miastko


Inne informacje:

tel. 059 857 2805, 059 857 2006, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.