Ogłoszenie nr 176783 z dnia 14-01-2016r Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 176783
 • Data ukazania się ogłoszenia: 14 stycznia 2016 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

 • Kierownik
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i ubocznych produktów zwierzęcych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  83-300 Kartuzy
  ul. Słoneczna 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kartuzy
 • powiat kartuski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych , rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem zwierząt łownych , składowaniem mięsa , ryb,przetwórstwem mleka, ryb oraz pozostałych podmiotów
 • kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych
 • kontrola przestrzegania dobrostanu zwierząt w rzeźniach
 • realizacja programu badań monitoringowych
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lek wet
 • przygotowanie decyzji i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności
 • przeprowadzenie postępowania mandatowego , kierowanie wniosków do sądu i prokuratury

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca na terenie powiatu kartuskiego- wyjazdy służbowe, oraz w siedzibie
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dwupiętrowy, brak windy, podjazdu,
  narzędzia pracy- komputer, urządzenia biurowe
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B
  • prawo wykonywania zawodu lek wet
  • znajomość przepisów weterynaryjnych
  • biegła obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Słoneczna 1
  83-300 Kartuzy

Inne informacje: