Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 172043 z dnia 08-08-2015r PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 172043
 • Data ukazania się ogłoszenia: 08 sierpnia 2015 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • sekretarz kierownika jednostki


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
  UL. WETERYNARYJNA 1
  84-300 LĘBORK

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lębork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • OBSŁUGA BIURA PIW LĘBORK
 • SPORZĄDZENIE PROJEKTÓW PISM
 • PRZYJMOWANIE KORESPONDENCJI, PRZYGOTOWANIE ORAZ PRZEKAZANIE DO DEKRETACJI
 • WYKONYWANIE POMOCNICZYCH CZYNNOŚCI BIUROWYCH ORAZ KADROWYCH
 • WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI ZLECONYCH PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
 • PROWADZENIE BIURA

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -PRACA PRZY KOMPUTERZE,
  - STANOWISKO PRACY ZNAJDUJE SIĘ NA PARTERZE,
  - POMIESZCZENIA BIUROWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PARTERZE I PIĘTRZE - BUDYNEK BEZ WINDY
  - NA PARTERZE ZNAJDUJE SIĘ TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • NARZĘDZIE PRACY - KOMPUTER

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 miesięcy doświadczenia zawodowego W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • NIEKARALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO: MIENIU, OBROTOWI GOSPODARCZEMU, DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW, KARNE SKARBOWE ORAZ ZA PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE UMYŚLNIE,
  • ZDOLNOŚĆ ANALITYCZNEGO MYŚLENIA
  • UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA - PROGRAMÓW MS OFFICE
  • UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI PROGRAMU: NBE NBP
  • EFEKTYWNOŚĆ , SAMODZIELNOŚĆ , KOMUNIKATYWNOŚĆ, WYSOKA KULTURA OSOBISTA, PROFESJONALIZM
  • ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW KADROWYCH
  • ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRAWA PRACY, PODSTAW RACHUNKOWOŚCI,
  • ZNAJOMOŚĆ TECHNIK PRACY BIUROWYCH W TYM UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ SPRZĘTEM BIUROWYM

wymagania dodatkowe

 • PRAWO JAZDY KAT. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • KOPIA DOWODU OSOBISTEGO ( STR 1 I 2)
 • OŚWIADCZENIE KANDYDATA O NIEKARALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO: MIENIU, OBROTOWI GOSPODARCZEMU, DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH, PRZECIWKO WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW I KARNE SKARBOWE
 • KOPIE ŚWIADECTW PRACY
 • KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU KURSÓW I SZKOLEŃ ORAZ POSIADANYCH UPRAWNIEŃ

Termin składania dokumentów:

  21-08-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Weterynaryjna 1/1
  84-300 Lębork

Inne informacje:

  DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ LISTOWNIE LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE URZĘDU. WYMAGANE DOKUMENTY WINNY BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. ZAKWALIFIKOWANI KANDYDACI DO DALSZYCH ETAPÓW ZOSTANĄ POINFORMOWANI TELEFONICZNIE BĄDŹ E-MAILEM O ICH TERMINIE.
  OFERTY ODRZUCONE ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE.
 
 
Joomla Templates from JoomlaShack.com