Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 162903 z dnia 06.09.2014 PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 162903
 • Data ukazania się ogłoszenia: 06 września 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

 • Kierownik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjno-ksiegowych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 

  83-300 Kartuzy
  ul. Słoneczna 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kartuzy
 • 83-300 Kartuzy
  ul. Słoneczna 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie i przechowywanie akt osobowych oraz obowiązujacej dokumentacji i ewidencji księgowej
 • wystawianie faktur vat, monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych,
 • prowadzenie kancelarii, przygotowywanie i wysyłanie korespondencji,
 • przygotowywanie dokumentów i prowadzenie rejestru dochodów jednostki budżetowej, zaangażowania i wydatków strukturalnych,
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ilościowej majątku PIW,
 • rozliczanie wyjazdów służbowych,
 • ewidencja, sprawdzanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 • przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczno-administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła obsługa programu Excell , Word ,znajomość programów księgowych Symfonia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-09-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Słoneczna 1
83-300 Kartuzy

 
 
Joomla 1.5 Templates: by JoomlaShack