Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 162900 z dnia 06.09.2014 PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 162900
 • Data ukazania się ogłoszenia: 06 września 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

 • Kierownik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt
 • w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 

  83-300 Kartuzy
  ul. Słoneczna 1
Miejsce wykonywania pracy:

 • Kartuzy
 • powiat kartuski
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego
 • prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby,
 • przygotowanie projektów decuzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lek wet wyznaczonych przez PLW
 • badanie zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw zdrowia oraz innych dokumentów,
 • opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt ,
 • prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowana,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca na terenie powiatu kartuskiego- wyjazdy służbowe, oraz w siedzibie


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dwupiętrowy, brak windy, podjazdu,
  narzędzia pracy- komputer, urządzenia biurowe


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B
  • prawo wykonywania zawodu lek wet
  • znajomość przepisów weterynaryjnych
  • biegła obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-09-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Słoneczna 1
83-300 Kartuzy

 
 
Joomla Templates at JoomlaShack.com