Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 162652 z dnia 29.08.2014 PDF Drukuj Email

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Tczewska 25 83-200 Starogard Gd.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Starogard Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań wynikajacych z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy o Ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierzat
 • przyjmowanie i wypisywanie skierowań dla prób monitoringowych
 • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad obrotem i handlem zwierzętami
 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych
 • prowadzenie dokumentacji i gromadzenie wyników badań labolatoryjnych
 • prowadzenie postępowania administarcyjnego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Bezpośredni kontakt z klientem, reprezentowanie urzędu poza i w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe , uczestnictwo w szkoleniachMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze.
Pomieszczenia biurowe znajdują się na I pietrze- brak windy.
Łazienki nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Praca poza siedziba urzędu- wymagana mobilność.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego, KPA i ustawy o Służbie Cywilnej
  • obsługa komputera
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • miejsce zamieszkania Starogard Gd. lub w okolicach Starogardu Gd.
 • mile widziany staż pracy w inspekcji weterynaryjnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

05-09-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Tczewska 25
83-200 Starogard Gdański

Inne informacje:


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dla ofert nadesłanych poczta tradycyjną datą przyjęcia jest data stempla pocztowego.

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack