Ogłoszenie nr 162651 z dnia 29.08.2014 Drukuj

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • bezpieczeństwa żywności, pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gd.
ul. Tczewska 25,
83-200 Starogard Gdański

Miejsce wykonywania pracy:

 • Starogard Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad przestrzeganiem prawa dotyczącego higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie postępowania administracyjnego
 • prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad warunkami sanitarnymi w podmiotach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem środków żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badanie jakości tej żywności

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Bezpośredni kontakt z klientem, reprezentowanie urzędu poza siedzibą i w siedzibie urzędu- kontrola gospodarstw i zakładów nadzorowanych przez inspekcje weterynaryjną, wyjazdy służbowe i szkolenia.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze.
Pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze- brak windy. Łazienki nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Nadzór prowadzony w zakładach przetwórczych mięsa i w ubojniach zwierząt.
Praca poza siedzibą urzędu - wymagana mobilność.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu
  • znajomość obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego, KPA i ustawy o Służbie Cywilnej
  • obsługa komputera
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego
 • miejsce zamieszkania Starogard Gd. lub okolice
 • mile widziany staż pracy w inspekcji weterynaryjnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie ewentualnych świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

05-09-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Tczewska 25
83-200 Starogard Gdański