Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 158638 z dnia 14-03-2014r PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 158638
 • Data ukazania się ogłoszenia: 14 marca 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

ul.30 Stycznia 29
83-110 Tczew

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, nadzór nad materiałem biologicznym
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych zwierząt
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
 • współpraca w zakresie prowadzenia badań monitoringowych z lekarzami wyznaczonymi
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych ,prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt,kontrola wprowadzania
 • zwierząt do obrotu oraz wystawianie odpowiednich świadectw zdrowia,wykonywanie
 • czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej ustawy z dnia 29.I.2004r.,innych przepisów z zakresu prawa weterynaryjnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


wyjazdy służbowe, praca przy komputerze • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


komputer, podjazdów brak, praca na parterzeWymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w sytuacji wykształcenia weterynaryjnego-prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
  • prawo jazdy kat B
  • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie weterynarii i postępowania administracyjnego
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

24-03-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
ul.30 Stycznia 29
83-110 TczewInne informacje:

Dodatkowych informacji dotyczących oferty można uzyskać pod nr tel. 58 (531-15-53)

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack