Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 157899 z dnia 15-02-2014r PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 157899
 • Data ukazania się ogłoszenia: 15 lutego 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Powiatowy Inspektoracie Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku
  ul. Szkolna 1
  77-200 Miastko

Miejsce wykonywania pracy:

 • Miastko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie i kontrolowanie zakładów zajmujących się produkcją, przetwarzaniem, składowaniem i transportem żywności pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjna w siedzibie Inspektoratu
  -czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na trenie powiatu
  -wyjazdy służbowe (kontrole, szkolenia, narady)


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia pomiarowe do kontroli środowiska produkcji,
  -pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość obsługi komputera
  • posiadania samochodowego prawa jazdy
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach
 • ewentualne kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-02-2014

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Szkolna 1
  77-200 Miastko

Inne informacje:

Dodatkowe informacje te. 59 857 2805, 59 857 2006, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
 
Joomla 1.5 Templates: by JoomlaShack