Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 157207 z dnia 21-01-2014r PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 157207
 • Data ukazania się ogłoszenia: 21 stycznia 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

 • Kierownik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
  ul.Wojska Polskiego 16
  83-000 Pruszcz Gdański

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca w zakresie prowadzenia badań z lekarzami urzędowymi
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych
 • prowadzenie postępowań administracyjno-egzekucyjnych
 • wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekci Weterynaryjnej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w urzędzie i w terenie


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • biuro znajduje się na piętrze bez windy
  praca przy komputerze


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarz weterynarii
  • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kpa
  • prawo jazdy kat.B
  • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
  • znajomość obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego
 • udokumentowane ukończone szkolenia, kursy
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Termin składania dokumentów:

  26-01-2014

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
  ul.Wojska Polskiego 16
  83-000 Pruszcz Gdański

Inne informacje:

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 
 
Joomla Templates by JoomlaShack.com