Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 156722 z dnia 31-12-2013r PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 156722
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 grudnia 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrostanu
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
ul.30 Stycznia 29
83-110 Tczew

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola gospodarstw w zakresie wymogów dotyczących Wzajemnej Zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • kontrola i sprawozdawczość w zakresie dobrostanu zwierząt
 • realizacja zadań wynikających z zakresu statystyki, nadzoru nad harmonogramami i sprawozdawczością w obszarze wymogów Wzajemnej Zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich w celu złożenia raportu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
 • analiza dokumentacji i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w celu przedłożenia proponowanych rozstrzygnięć Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich
 • przygotowywanie i realizacja rocznych planów i harmonogramów kontroli w obszarze Wymogów Wzajemnej Zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich w celu przedłożenia ich Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
 • współpraca z biurem powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wymogów Wzajemnej Zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

wyjazdy służbowe, uczestnictwo w szkoleniach

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

praca przy komputerze, windy brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
  • prawo jazdy kat B
  • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
 • znajomość prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

24-01-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
30 Stycznia 29
83-110 Tczew
z dopiskiem oferta zatrudnienia w służbie cywilnej

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszej oferty można uzyskać pod nr tel.58/531-15-53

 
 
Joomla Tutorial at JoomlaShack.com