Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 156597 z dnia 20.12.2013 PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 156597
 • Data ukazania się ogłoszenia: 20 grudnia 2013 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Pietruszkowa 28
89-600 Chojnice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chojnice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie i kontrolowanie zakładów zajmujących się produkcją, przetwarzaniem, składowaniem i transportem żywności pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
 • prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i skażeń promieniotwórczych
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 • wdrażanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów postanowień, decyzji w zakresie sprawowanego nadzoru
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem
 • obsługa programów informatycznych: TRACES, RASFF, SPIWET

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie - obszar powiatu chojnickiego, wyjazdy służbowe, kontakty z klientemMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze, praca w terenie - samochód służbowy, kontakt ze zwierzętami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość prawa weterynaryjnego
  • znajomość procedur postępowania administracyjnego
  • znajomość obsługi komputera
  • posiadanie prawa jazdy B

wymagania dodatkowe

 • odpowiedzialność i samodzielność
 • komunikatywność i operatywność
 • dyspozycyjność
 • znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie świadectw pracy oraz ukończonych szkoleń
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Termin składania dokumentów:

07-01-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Pietruszkowa 28
89-600 Chojnice

Inne informacje:

oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego)

Dodatkowe informacje: tel. 52 397 35 53

 

 
 
Joomla 1.5 Templates: from JoomlaShack.com