Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie z dnia 04-11-2013r. PDF Drukuj Email

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach

ogłasza nabór na stanowisko:

kierowca - dezynfektor

Wymiar etatu: 1

  Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach, ul. Pietruszkowa 28, 89-600 Chojnice

 

Miejsce wykonywania pracy:

  Chojnice

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i obsługa samochodów służbowych
 • utrzymywanie powierzonych pojazdów w czystości oraz stałej gotowości eksploatacyjnej
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie i nadzór nad magazynem przeciwepizootycznym
 • prowadzenie dokumentacji magazynowych
 • prowadzenie dezynfekcji
 • udział w okresowych inwentaryzacjach
 • pomoc przy archiwizacji dokumentów
 • pomoc w pracach biurowych
 • zakupy zaopatrzeniowe inspektoratu

 

Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  • praca w siedzibie oraz  poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  • kontakt z preparatami dezynfekcyjnymi

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

  wykształcenie: średnie

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat B
 • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
 • umiejętność samodzielnej realizacji podstawowych zadań
 • aktualne badania lekarskie
 • niekaralność i dobry stan zdrowia
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia prawa jazdy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie świadectw pracy (dla osób wcześniej pracujących)

 

Termin składania dokumentów:

15-11-2013  ( liczy się data stempla pocztowego)

 

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Pietruszkowa 28
89-600 Chojnice

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 52 397 35 53

 
 
Joomla 1.5 Template: from JoomlaShack.com