Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 155058 z dnia 15.10.2013 PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 155058
 • Data ukazania się ogłoszenia: 15 października 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administracji


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Ul. Chopina 11
  84-200 Wejherowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjna pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji personalnej i administracyjnej,
 • sporządzanie zestawień i raportów z zakresu księgowości,
 • archiwizacja dokumentów,
 • bieżąca obsługa administracyjna firmy - zapewnienie materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
 • nadzór nad budynki firmy - rozliczenie mediów,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • obsługa administracyjna biura

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzie pracy - komputer

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość pracy adminstracyjno-biurowej,
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • praktyczna znajomość programów pakietu Microsoft Office,
  • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dot. Inspektcji Weterynaryjnej,
  • znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach administracji rządowej
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • obowiązkowość,
 • kultura pracy i kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-10-2013

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Chopina 11/1
  84-200 Wejherowo

Inne informacje:

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
 
 
Joomla Extension: by JoomlaShack