Ogłoszenie nr 152836 z dnia 03.07.2013 Drukuj
 • Ogłoszenie nr: 152836
 • Data ukazania się ogłoszenia: 03 lipca 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
 • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 

  ul. Pietruszkowa 28, 89-600 Chojnice


Miejsce wykonywania pracy:

 • Chojnice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór i kontrola w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt w siedzibie stada,
 • kontrola dobrostanu zwierząt gospodarskich w miejscu ich utrzymywania,
 • kontrola zgodności przepisów zintegrowanych w gospodarstwie,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań,
 • prowadzenie sprawozdawczości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie - obszar powiatu chojnickiego, wyjazdy służbowe, kontakty z klientem.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, praca w terenie - samochód służbowy, kontakt ze zwierzętami.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub rolnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera,
  • posiadanie prawa jazdy B

wymagania dodatkowe

 • znajomość aktualnych przepisów weterynaryjnych
 • komunikatywność i operatywność
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-07-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Pietruszkowa 28
89-600 Chojnice