Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 152643 z dnia 25.06.2013 PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 152643
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 czerwca 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

 • Kierownik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt
 • w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 

  83-300 Kartuzy
  ul. Słoneczna 1


Miejsce wykonywania pracy:

 • Kartuzy
 • powiat kartuski


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • tworzenie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • • prowadzenie dochodzeń epizootycznych,
 • • opracowywanie dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • • prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt,
 • • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego oraz jaj wylęgowych,
 • • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniu zwierząt,
 • • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dobrostanu zwierząt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  praca na terenie powiatu kartuskiego- wyjazdy służbowe, oraz w siedzibie
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  budynek dwupiętrowy, brak windy, podjazdu,
  narzędzia pracy- komputer, urządzenia biurowe
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B
  • prawo wykonywania zawodu lek wet
  • znajomość przepisów weterynaryjnych
  • biegła obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-07-2013

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Słoneczna 1
  83-300 Kartuzy

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack