Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 152188 z dnia 06.06.2013 PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 152188
 • Data ukazania się ogłoszenia: 06 czerwca 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji
 • zespół bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie ul. Szczecińska 17, 77-300 Człuchów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Człuchów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
 • realizacja Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
 • nadzór nad gosp. indyw. oraz podmiotami wytwarzającymi i stosujacymi pasze
 • nadzór nad GMO stosowanymi w paszach
 • nadzór nad mączkami, polepszaczami gleby i dodatkami do pasz
 • nadzór nad biogazowniami
 • nadzór nad transportem i dobrostanem zwierząt
 • nadzór nad transportem, wytwarzaniem uppz.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wykonywanie zadań na terenie powiatu człuchowskiego w ramach wyjazdów służbowych samochodem własnym lub służbowym oraz w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Człuchowie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputarze- biuro, kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera/ program WORD, ACCESS, EXCEL
  • obsługa programów europejskich
  • prawojazdy kat. B
  • prawo wykonywania zawodu

wymagania dodatkowe

 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-06-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Szczecińska 17
77-300 Człuchów

 
 
Joomla Tutorial: by JoomlaShack