Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 152034 z dnia 29.05.2013 PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 152034
 • Data ukazania się ogłoszenia: 29 maja 2013 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • technik
 • do spraw weterynaryjny dezynfektor
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
ul.30 Stycznia 29
88-110 TCZEW

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie dezynfekcji
 • • prowadzenie i obsługa samochodów służbowych
 • • zakupy zaopatrzeniowe inspektoratu
 • • pomoc w prowadzeniu dokumentacji zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • • pomoc przy kontrolach IRZ w siedzibach stad
 • • pomoc przy pobieraniu próbek do monitoringu chzz i żywności
 • • nadzór nad magazynem przeciwepizootycznym
 • • zapewnienie obsługi transportowej inspektoratu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


praca także poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


obsługa myjki dezynfekcyjnej, kontakt z preparatami dezynfekcyjnymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie technik weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • o prawo jazdy kat B
  • o umiejętność pracy w zespole i kreatywność

wymagania dodatkowe

 • • umiejętność samodzielnej realizacji podstawowych zadań
 • • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • • kopie świadectw pracy (dla osób wcześniej pracujących)

Termin składania dokumentów:

17-06-2013

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
30 Stycznia 29
83-110 Tczew

 
 
Joomla Templates at JoomlaShack.com