Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 147183 z dnia 07-11-2012 PDF Drukuj Email
 • Ogłoszenie nr: 147183
 • Data ukazania się ogłoszenia: 07 listopada 2012 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Chopina 11
  84-200 Wejherowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze,
 • nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem i spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie rejestru i wykazu podmiotów objetych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005,
 • nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005,
 • nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozowolone białka pochodzenia zwierzęcego,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • reprezentacja urzędu, praca w terenie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii

wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność i komunikatywność,
 • umiejętność podejmowania decyzji,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-11-2012

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Chopina 11/1
  84-200 Wejherowo

Inne informacje:


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 672 18 60
 
 
Joomla Template Tutorial: by JoomlaShack