Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 146037 z dnia 14-09-2012 PDF Drukuj Email

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • głównego księgowego

Liczba lub wymiar etatu: 1/2

Główne obowiązki:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki ,
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowych i księgowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • opracowywanie planów finansowych jednostki,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowo – księgowej.

Wykształcenie:

wyższe ekonomiczne

Wymagania konieczne:

 • znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostce administracji rządowej lub samorządowej,
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i podatków,
 • niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • co najmniej 5-cio letni staż pracy w administracji rządowej w księgowości,
 • zdolność do analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi komputera ( Word , Excel ),
 • umiejętność obsługi programów: Płatnik „ Eksplorator VideoTelBanking, Informator System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR ”,
 • samodzielność, komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dla mężczyzn ).
 • prawo jazdy

Wymagania pożądane:

 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,.

 

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych i samorządowych , przeciwko wiarygodności dokumentów i karne skarbowe,
 • kopie innych świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i szkoleń oraz posiadanych uprawnień,
 • kopia dokumentu potwierdzającego stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn ).

Dokumenty należy składać w terminie do:

25-09-2012

pod  adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Weterynaryjna 1

84 - 300 Lębork

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 059 8622 180.

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack