Ogłoszenie nr 145709 z dnia 03-09-2012r. Drukuj

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

sekretarka

(umowa na zastępstwo)

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lębork
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Weterynaryjna 1
  84-300 Lębork

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie bieżących spraw związanych z obsługą sekretariatu i biura Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • przyjmowanie i bezzwłoczne przekazywanie adresatom wszelkich informacji i poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • udzielanie informacji i kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie akt personalnych pracowników oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • sporządzanie dokumentów związanych z przyjmowaniem i  zwalnianiem pracowników, wymierzaniem kar i przyznawaniem nagród i awansów,
 • wystawianie delegacji służbowych i prowadzenie ich rejestru,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • przyjmowanie rachunków od lekarzy wyznaczonych,
 • sporządzanie zbiorczych zestawień,  obowiązującej statystyki i sprawozdań dotyczących budżetu centralnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe  kierunek: zootechnika
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość pracy administracyjno-biurowej,
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • samodzielność, komunikatywność,
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość,
 • kultura pracy i kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo              lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie świadectw pracy.

 

Termin składania dokumentów:

12-09-2012

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Weterynaryjna 1
84-300 Lębork

 

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.