Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
ogłoszenie nr 142596 z dnia 19.04.2012r. PDF Drukuj Email
Ogłoszenie nr: 142596
Data ukazania się ogłoszenia: 19 kwietnia 2012 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
Kierownik
poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny
do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
ul. Słoneczna 1
83-300 Kartuzy
Miejsce wykonywania pracy: Kartuzy
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie spraw z zakresu higieny środków spożywczych pochodzenia zwerzęcego zgodnie z obowiązującymi przepisami
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
wyjazdy służbowe na terenie powiatu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
prawo jazdy kat. B
obsługa komputera
wymagania dodatkowe
komunikatywność
- dyspozycyjność
- znajomość aktualnych przepisów weterynaryjnych
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Termin składania dokumentów:
02-05-2012
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Słoneczna 1
83-300 Kartuzy
 
 
Joomla Training: by JoomlaShack