Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogloszenie nr 142461 z dnia 12.04.2012r PDF Drukuj Email
Ogłoszenie nr: 142461
Data ukazania się ogłoszenia: 12 kwietnia 2012 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku
Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny
do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku
ul. Szkolna 1
77-200 Miastko
Miejsce wykonywania pracy: Miastko
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• nadzorowanie i kontrolowanie zakładów zajmujących się produkcją, przetwarzaniem, składowaniem i transportem żywności pochodzenia zwierzęcego
• nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone do badania zwierząt rzeżnych i mięsa
• prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
•przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
•prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• praca administracyjna w siedzibie Inspektoratu
• czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych
• wyjazdy służbowe (kontrole, szkolenia, narady)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia i materiały pracy: komputer, urzdzenia pomiarowe do kontroli  srodowiska produkcji
Pomieszczenia biurowe: I Piro bez wind i podjazdow
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
prawo jazdy kat. B
obsługa komputera
• uregulowany stosunek do sluzby wojskowej (dotyczy mezczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•kopia zaswiadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
•kopie zaswiadczen o ukonczonych kursach
•ewentualne kopie swiadect pracy

Kopie innych dokumentw i oswiadczenia
• Kopia dokumentu potwierdzajacego niepelnosprawnosc - w przypadku kandydatow, ktorzy zamierzaja skorzystac z pierszenstwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajda sie w gronie najlepszych kandydatow

Termin składania dokumentów:
25-04-2012
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Szkolna 1
77-200 Miastko
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack